Venues

Club Gatsby ver 2.0
Saratov, street Astrakhan, d. 103
Club My bar
Saratov, Chernyshevskogo str., 153
DC Russia
Saratov, Lenina square, 1
Demidov garage
Ulyanovsk 7
FLC Star
Saratov,Bolshaya Zatonskaya street 3B
Gatsby ver. 2.0
Saratov,Astrakhanskaya str., 103A
GATSBY ver.2.0
Astrakhan, 103
LDS Crystal
Chernyshevskogo str., 63.
Restaurant good luck Gentlemen
Saratov,Radischeva str., 35
Saratov state Conservatory. L. V. Sobinova
Saratov, Prospectus of them. Kirov S. M.,1
The regional Philharmonic. Schnittke
Saratov, Sobornaya PL., 9
The Saratov drama theater of Slonov
Saratov, street Rabochaya, 116
1 2